คะแนนต่ำสุด - สูงสุดของ GAT-PAT !!!!

posted on 18 May 2009 18:40 by muziix-historyblog

                 วันนี้มีคะแนน gat - pat ต่ำสุดและสูงสุดของแต่ละวิชามาให้ดูกัน

คะแนนสูง-ต่ำ ในแต่ละวิชา (คะแนนเต็ม 300 คะแนน) ดังนี้

 

ความถนัดทั่วไปหรือ GAT คะแนนสูงสุด 290 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน

 

PAT 1 ความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ คะแนนสูงสุด 300 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน

 

PAT 2 ความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์ คะแนนสูงสุด 140 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน

 

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ คะแนนสูงสุด 240 คะแนน ต่ำสุด 5 คะแนน

 

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ คะแนนสูงสุด 225 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน

 

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู คะแนนสูงสุด 222 คะแนน ต่ำสุด 38 คะแนน

 

PAT 6 ความถนัดทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ คะแนนสูงสุด 165 คะแนน ต่ำสุด 18 คะแนน

 

PAT 7 ความถนัดทางด้านภาษาต่างประเทศ โดยแยกออกเป็น

 

PAT 7.1 ความถนัดทางด้านภาษาฝรั่งเศส คะแนนสูงสุด 270 คะแนน ต่ำสุด 30 คะแนน

 

PAT 7.2 ความถนัดทางด้านภาษาเยอรมัน คะแนนสูงสุด 288 คะแนน ต่ำสุด 39 คะแนน

 

PAT 7.3 ความถนัดทางด้านภาษาญี่ปุ่น คะแนนสูงสุด 294 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน

 

PAT 7.4 ความถนัดทางด้านภาษาจีน คะแนนสูงสุด 291 คะแนน ต่ำสุด 27 คะแนน

 

PAT 7.5 ความถนัดทางด้านภาษาอาหรับ คะแนนสูงสุด 222 คะแนน ต่ำสุด 33 คะแนน

 

PAT 7.6 ความถนัดทางด้านภาษาบาลี คะแนนสูงสุด 279 คะแนน ต่ำสุด 45 คะแนน

 

          ทั้งนี้สำหรับเพื่อนๆที่จะยื่นคำร้องขอดูใบคำตอบก็มีรายละเอียดดังนี้

ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤษภาคม 2552 เวลา 08.30-16.00 น. เสียค่าธรรมเนียมวิชาละ 20 บาท ทั้งนี้ สทศ.จะนัดวันและเวลาสำหรับการให้บริการดูกระดาษคำตอบตามลำดับการยื่นคำร้อง หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.niets.or.th

 

ขอบคุณ    http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1338332

Comment

Comment:

Tweet

PAT 7.3 ความถนัดทางด้านภาษาญี่ปุ่น คะแนนสูงสุด 294 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน

แม่เจ้า คนไทยจริงหรือนั่น

#1 By แมวพเนจร on 2009-05-20 19:13